Khu lưu niệm N, Trang Gưh

          Theo sử liệu, năm 1884, quân Xiêm đã xâm lược, đánh chiếm vùng hạ lưu sông Krông Nô và Krông Ana. Hưởng ứng lời kêu gọi của N’Trang Gưh, người dân ở 20 buôn người Bih sống trên lưu vực sông Krông Nô và Krông Ana đã đứng lên chống ngoại xâm. Nghĩa quân do N’Trang Gưh chỉ huy có 600 người, đã bao vây tiêu diệt toàn bộ quân Xiêm ngay trên cánh đồng buôn Tur và buôn Phốc (một làng người Ê Đê nằm ở hạ lưu sông Krông Ana).

          Đầu năm 1900, khi quân Pháp đánh chiếm các buôn của người Bih dọc lưu vực sông Krông Nô và Krông Ana, N’Trang Gưh đã lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu, nổi tiếng nhất là trận tiêu diệt đồn buôn Tur, đồn buôn Jiăng, đồn buôn Đur... nay là buôn Jiăng, thuộc xã Ea Bông, buôn Đur thuộc xã Đur Kmăn, huyện Krông Ana, tỉnh Đác Lắc.

          Từ năm 1901 đến 1913, quân Pháp liên tục mở nhiều cuộc hành quân khá quy mô, truy quét, nhằm tiêu diệt và thôn tính phong trào. Nhưng với sự lãnh đạo tài tình và dũng cảm của N’Trang Gưh, nghĩa quân đã chiến đấu trong suốt 13 năm. Năm 1914, do trong hàng ngũ nghĩa quân có người phản bội, địa điểm đóng quân của N’Trang Gưh bị tiết lộ, nên ông bị Pháp bắt, kết án tử hình.

          Khu lưu niệm N’Trang Gưh, khu căn cứ địa còn ghi lại những dấu tích lịch sử trên quê hương anh hùng N’Trang Gưh là niềm tự hào, về tinh thần yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất chống quân xâm lược, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, cho các thể hệ trẻ và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

          Để ghi nhớ địa điểm từng để lại nhiều dấu ấn lẫy lừng của người tù trưởng buôn làng Ê Đê, người anh hùng của các dân tộc Tây Nguyên, ngày 2-8-2011, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2366/QĐ-BVHTTDL xếp hạng địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh là Di tích lịch sử cấp quốc gia.