Bộ máy  lãnh đạo khối đoàn thể

 

Ông: Triệu Văn vinh

Chủ tịch UBMTTQVN xã

SĐT: 0918534037

 

Bà: Vương Thị Thu Hằng - Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0971209179

Bà : Nguyễn Thị Duyên - CT HLHPN xã

SĐT: 0988034169

 

 

Ông: Hứa Văn Bột - CT hội cựu chiến binh xã

SĐT: 0974277005

Ông: Phùng Văn Huynh- CT hội nông dân xã

SĐT: 0367164645