1. Bộ máy lãnh đạo Đảng ủy xã

 

Ông: Nguyễn Văn Nhơn

Chức vụ:  Bí Thư Đảng ủy xã

SĐT: 0947492299

 

Ông: Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã

 SĐT: 0984482548